Кременчуцький міський методичний кабінетНеділя, 18.11.2018, 15:52

Приветствую Вас Гість | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта

Главная » 2009 » Березень » 11 » Умови вступу в Кременчуцький військовий ліцей
Умови вступу в Кременчуцький військовий ліцей
09:52
1. Правила прийому до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - Правила) розроблені відповідно до Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999р. №717, Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, Міністерством борони, Держкомкордону України від 26 липня 1999 року №266/222/363, Положення про Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Статуту ліцею і визначають порядок організації відбору вступників до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі —ліцею) та порядок проведення вступних випробувань.
2. Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти іздійснює їх допрофесійну військову підготовку.
Випускники ліцею отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка і направлення командування ліцею, з урахуванням результатів навчання та особистих здібностей юнака, на перший курс військових вищих навчальних закладів Збройних Сил України та інших військових формувань України, а також військових навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу, відповідно до рознарядки Міністерства оборони України.
3. До ліцею приймаються юнаки - громадяни України, які закінчили 9 класів загальноосвітньої середньої школи, проживають на території Полтавської області, здатні за станом здоров'я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил та інших військових формувань України.
4. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи юнака, зарахування до ліцею — за результатами вступних випробувань.
5. Вступні випробування передбачають:

• фахові вступні випробування — медичний огляд професІйно-психологічне обстеження, рівень фізичної підготовки;
• вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін — українська мова (диктант), математика (письмово), іноземна мова (усно з письмовим завданням).
Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.
6. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один із батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов'язків.
Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки з числа дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули під час виконання службових обов'язків, та дітей з багатодітних сімей.
Порядок відбору вступників
8. Начальник ліцею:
 організовує роботу з військово-професійної орієнтації молоді області, популяризації професії офіцера, пропаганди військового ліцею через засоби масової інформації, військові комісаріати, викладачів предмету «Захист Вітчизни», методистів міських (районних) відділів освіти, безпосередньо в загальноосвітніх навчальних закладах;
 доводить до відому вступників правила прийому до ліцею, списки документів, необхідних для вступу в ліцей, графіки проведення іспитів, довідково-інформаційні посібники для підготовки до вступу;
 забезпечує військові комісаріати, загальноосвітні навчальні заклади матеріалами наочної агітації, що відображають життєдіяльність ліцею, правила приймання до нього;
 організовує роботу приймальної комісії, вивчення особових справ
абітурієнтів.
9. Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії ліцею призначається заступник начальника з навчальної роботи. В разі необхідності до роботи в приймальній комісії залучаються представники міського військового об'єднаного комісаріату, Кременчуцького педагогічного училища, Кременчуцького центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.
10.На приймальну комісію покладається:
 прийом та розгляд документів вступників до ліцею й оформлення їх в особову справу;
 проведення конкурсу особових справ (критеріями можуть бути: середній бал документу про освіту, характеристика, відзначення за успіхи в навчанні та позаурочній діяльності, участь у громадському житті класу, школи, міста, наявність пільг тощо);
 організація медичного огляду;
 організація професійно-психологічного обстеження;
 проведення складання нормативів з фізичної підготовки;
 організація та проведення вступних іспитів;
 підготовка проекту наказу про зарахування вступників ліцеїстами;
11. Юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею, подають особисто або надсилають до ліцею поштою в термін з 1 квітня до 31 травня року вступу такі документи: 
 особисту заяву на ім'я начальника ліцею лро бажання вчитись у ліцеї та готовність після його закінчення продовжувати навчання у вищому військовому навчальному закладі України (військовому навчальному підрозділі цивільного вищого навчального закладу, який здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу) за направленням командування ліцею з урахуванням результатів навчання та особистих здібностей; 
 заяву батьків (або, осіб які їх заміняють), в якій вказують про згоду юнака навчатися в ліцеї; 
 автобіографію; 
 оригінал свідоцтва про народження та 4 копії до нього;
 характеристику зі школи і табель успішності за І семестр дев'ятого класу, завірений підписом директора і печаткою загальноосвітнього навчального закладу; 
 медичні документи:
• медичну довідку (форма 0-86у);
• медичну довідку про зроблені щеплення (форма 63) і 2 копії, завірені печаткою;
• вкладний лист до медичної картки на підлітка
(форма 25-Ю) для юнаків;
• медична картка амбулаторного хворого з перевідним епікризом (форма 25);
• флюорографію з негативом та талоном;
• результати ЕКГ (кардіограма);
• аналіз на групу крові;
• загальний аналіз крові і сечі;
• аналіз крові РМП;
• огляд гінеколога (для дівчат).
 4 фотокартки розміром 3x4 см без головного убору з місцем для печатки в правому нижньому куті;
 довідку з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);
 довідку про склад сім'ї;
 довідку зі служби у справах неповнолітніх про те, що підліток не перебуває на обліку;
 довідку (або інший документ), що підтверджує належність дитини до пільгової категорії (діти-сироти, діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, що мають батьків-інвалідів І-П групи та ін.);
 ідентифікаційний код з податкової інспекції (4 копії); 
 свідоцтво про базову загальну середню освіту та 4 копії до нього (вступники подають до приймальної комісії ліцею особисто при прибутті на вступні випробування);
 для формування особової справи та організації вступних
випробувань:
• папка на зав'язках;
• конверт з маркою та без марки;
• стандартні листи формату А 4 - 15 шт.; 
• файли (А4) - 10 шт.;
• зошити на 12 аркушів (2 шт. в клітинку і 2 шт. в лінію).
Документи після надходження до ліцею оформлюють в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і за результатами її вивчення складає списки вступників. Списки підписуються всіма членами комісії. Начальник ліцею до 20 червня повідомляє юнаків про їх зарахування вступниками до ліцею та термін прибуття на вступні випробування.
12. Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою приймальної комісії ліцею з відбору та прийому кандидатів на навчання і відповідає за своєчасне та якісне комплектування ліцею ліцеїстами.
13. Вступники прибувають до ліцею у зазначені їм терміни. Усі вступники, за їхнім бажанням, забезпечуються житлом в ліцеї, інші - прибувають тільки на консультації та для проходження вступних випробувань.
14. Вихід вступників, які розташовуються у ліцеї, з території ліцею на період від вечірньої перевірки до підйому забороняється.
15. Вступники розподіляються в роти, в ротах чисельність не повинна перевищувати 30 чоловік. Кожна рота складається з трьох відділень по 10 чоловік.
З числа вступників офіцерами-вихователями підбираються та призначаються командири відділень, визначаються їхні обов'язки щодо контролю та обліку особового складу.
16. Для підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень, майна підрозділів ліцею та особистих речей вступників щоденно з їх числа призначається добовий наряд у складі чергового роти та днювальних.
Для контролю виконання розпорядку дня, несення служби добовим нарядом та підтримання внутрішнього порядку на кожну добу призначається працівник ліцею.
Під час несення служби наряд керується вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.
17. Забороняється використовувати вступників до виконання будь-яких
робіт, крім прибирання території, місця розташування.

Організація фахових вступних випробувань та іспитів із загальноосвітніх дисциплін
18. До початку вступних випробувань голова приймальної комісії проводить бесіду зі вступниками, на якій інформує про призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу, організації та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості і професійно-психологічного обстеження вступників; доводить до відома критерії оцінки письмових робіт з кожної дисципліни; оголошує порядок доведення до відома вступників результатів складання Іспитів, механізм зарахування на ніавчання до ліцею тих, хто витримав вступні випробування, та відправки за місцем проживання тих, хто не пройшов за конкурсом.
19. Фахові вступні випробування включають:
 оцінювання індивідуальних якостей особистості (професійно-психологічне обстеження);
 рівень фізичної підготовки;
 медичний огляд.
20. Для проведення медичного огляду вступники прибувають у призначений час до Кременчуцького міського військового комісаріату.
Кожному вступнику видається карта медичного огляду вступника до ліцею. Після проходження всіх спеціалістів вона здається голові військово-лікарської комісії, який робить остаточний висновок щодо придатності юнака до вступу на навчання, записує в екзаменаційний лист результат огляду. Голова військове-лікарської комісії дає роз'яснення кожному вступнику, якого визнано непридатним за медичними показниками, щодо причини такого висновку.
При виникненні необхідності та за рішенням приймальної комісії вступники можуть направлятися на додаткове медичне дообстеження.
21. Перевірка рівня фізичної підготовленості організовується після
проведення медичного огляду відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів рівня фізпідготовки. До відомості заноситься загальний (підсумований) бал оцінювання за всіма видами фізичних вправ.
22. Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей проводиться з метою виявлення в кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних властивостей, необхідних для успішного навчання в ліцеї та подальшого ефективного застосування одержаних знань при навчанні у вищих військових навчальних закладах.
Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей включає оцінку військової направленості, нервово-психічної стійкості, виявлення особливостей характеру, схильностей і інтересів, визначення рівня інтелектуального розвитку.
Вивчення Індивідуальних психологічних якостей з приведених вище розділів здійснюється фахівцями Кременчуцького міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді (за домовленістю). Технологію вивчення професійно-психологічного обстеження затверджує начальник ліцею.
Висновки підкомісії з професійно-психологічного обстеження носять рекомендаційний характер й розглядаються в сукупності з результатами всіх фахових вступних випробувань.
23. Вступники, які не витримали фахові вступні випробування до вступних іспитів не допускаються.
24. Вступники складають вступні іспити за обсягом навчальних програм 9-го класу загальноосвітнього навчального закладу.
25. Вступники, які закінчили 9 класів загальноосвітнього навчального закладу й отримали свідоцтво з відзнакою, складають тільки один іспит з математики.
26. Начальник ліцею визначає порядок розміщення вступників і розпорядок дня на період проведення вступних випробувань.
27. Результати іспитів заносяться спочатку в екзаменаційну відомість, а потім в екзаменаційний лист вступника.
28. Заступник начальника з навчальної роботи видає вступникам екзаменаційні листи, повідомляє військові звання,, прізвища, імена та по батькові голови і членів приймальної комісії; ознайомлює з розташуванням ліцею; визначає місце у спальному приміщенні кожному вступнику, який бажає проживати на час вступних іспитів у розташуванні ліцею, вказує місця для підготовки до іспитів; доводить до відома розклад Іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження меблів, посуду, майна та зелених насаджень.
29. Розклад вступних випробувань складається в ліцеї, затверджується начальником, якому підпорядкований ліцей, не пізніше ніж за 10 днів до їх початку і доводиться до відома вступників не пізніше ніж за дві доби. У розкладі вказуються дні проведення професійно-психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості юнаків, проведення консультацій та іспитів.
30. Екзаменаційні білети та тексти письмових екзаменаційних робіт для ліцеїв розробляються Департаментом військової освіти Міністерства оборони України відповідно до навчальних програм основної школи за погодженням з Головним управлінням середньої освіти Міністерства освіти України, видаються начальнику ліцею в запечатаних конвертах з розрахунку один конверт на один іспит і до початку іспитів зберігаються у нього.
 Конверт з екзаменаційними матеріалами розкривається начальником ліцею
в присутності екзаменаційної комісії за ЗО хвилин до початку іспиту, про що складається акт.
31. У приміщення, що визначені для складання іспитів, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова й заступник голови приймальної комісії, офіцер, призначений відповідальним за організацію дисципліни і порядку, та особи, які прибули для перевірки й контролю ходу приймання до ліцею за розпорядженням начальника управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
32. Вступники прибувають для складання іспитів у складі груп, маючи із собою екзаменаційні листи та письмове приладдя.
  Вступники, які в призначений час не прибули на один з іспитів без поважних причин, до складання вступних іспитів не допускаються.
  При отриманні юнаками балів низького рівня навчальних знань повторне складання іспиту не дозволяється.
33. Про неможливість за станом здоров'я чи з інших причин складати іспит вступник повинен доповісти заступнику начальника з навчальної роботи і діяти за його розпорядженням. Час складання іспиту, що був пропущений, визначається головою приймальної комісії. У цьому випадку оформлюється окрема екзаменаційна відомість.
34. Вступники у зазначений розкладом час займають місця в приміщенні, визначеному для складання іспитів, їм оголошується порядок проведення іспиту. Екзаменатори збирають екзаменаційні листи вступників. Замість них видають листи-вкладинки з закріпленими на них титульними ярликами. Кожний вступник заповнює титульний ярлик.
  На іспиті з математики видаються ще й картки-завдання. Уся письмова робота (як у чистовому варіанті, так і в чорновому) виконується тільки на листах-вкладинках синіми або чорними чорнилами (пастою). Робити які б то не було помітки чи позначки на роботах не дозволяється.
  Для письмових іспитів з математики виділяється три астрономічні години, з мови — одна година. Час визначається з моменту закінчення оформлення титульного листа та отримання картки-завдання. 
  При написанні диктанту екзаменатор прочитує весь текст, потім диктує його реченнями і знову перечитує для перевірки написаного самими вступниками, після чого роботи збираються. Додатковий час на перевірку диктанту вступникам не надається.
Завдання з математики переписується повністю, розв'язується в послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв'язання прикладів (задач) ведеться відповідно до вимог, що ставляться до учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання з іноземної мови видається на картках-завданнях. Іспит проводиться письмово у формі тестових завдань, на виконання яких відводиться одна астрономічна година.
35. Після виконання роботи або після закінчення часу, який надається для письмового іспиту, титульні ярлики та листи-вкладинки здаються екзаменаторам, які попередньо звіряють дані, зазначені в титульних ярликах, і повертають вступникам екзаменаційні листи.
Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються секретарю приймальної комісії, який проставляє на титульному ярлику і на кожному листі-вкладинці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні ярлики зберігаються у сейфі секретаря приймальної комісії, а листи-вкладинки відразу видаються викладачам для перевірки. Робити перерву на відпочинок чи з іншого приводу під час перевірки екзаменаційної роботи забороняється. На час перерви роботи повертаються секретарю приймальної комісії.
Після закінчення перевірки письмові роботи передаються секретарю приймальної комісії для розшифрування. Потім члени приймальної комісії проставляють оцінки в екзаменаційні листи та відомості.
36. Екзаменаційна оцінка проставляється на першій сторінці чистового листа-вкладинки згідно з Нормами оцінок вступних іспитів і завіряється підписами екзаменаторів.
  Виправлення оцінок, помилково проставлених за результатами складання іспитів, допускається лише з відома екзаменаційної комісії за рішенням голови приймальної комісії і оформлюється протоколом.
37. Письмові екзаменаційні роботи всіх вступників знищуються через рік після закінчення іспитів.
38. При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор підкреслює
невірний знак, цифру, результат. На полях умовним знаком ("+" — завдання розв'язане, "- "— завдання не виконано, "+ -" — завдання виконано з незначними помилками) відмічається результат перевірки.
Перевіривши письмову роботу, екзаменатор на першій сторінці листа-вкладинки проставляє кількість балів за рішення прикладів (задач) у порядку, викладеному в картці завданні. Після цього виставляється оцінка за роботу з математики.
Максимальна оцінка з математики складає 36 балів.
39. При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру. При пунктуаційних помилках закреслює або ставить потрібні в цьому випадку розділові знаки.
На полях умовними позначками помічаються помилки (І — орфографічні, V — пунктуаційні). Інші знаки для пояснення помилок використовувати забороняється. Усі записи робляться тільки червоними чорнилами (пастою).
 Після цього виставляється оцінка за диктант. Максимальна оцінка за диктант
складає 34 бали.
40. Вимоги до складання та оцінювання іспиту з іноземної мови надсилаються Департаментом військової освіти Міністерства оборони України разом з екзаменаційним завданням.
41. Оцінки за письмові іспити вступникам оголошує заступник начальника з навчальної роботи після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою приймальної комісії, до початку наступного іспиту. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає в день оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею.
 Відповідне рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії.
42. Після кожного екзамену до розшифрування робіт вступників на засіданні приймальної комісії визначається рейтингова оцінка за іспит, відносно якої приймається рішення щодо допуску вступників до наступних випробувань.
43. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом, відповідно до загальної кількості набраних балів з урахуванням середнього балу свідоцтва про освіту, результатів фахових вступних випробувань та іспитів із загальноосвітніх дисциплін.
44. Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім решти вступників у порядку конкурсного добору.
 Начальнику Департаменту 'військової освіти Міністерства оборони України та начальнику управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації надається право зараховувати у ліцей до 15% ліцеїстів понад встановлену чисельність набору.
45. Наказ про зарахування начальник ліцею видає не пізніше двох діб після заключного засідання приймальної комісії.
 Наказ оголошується всьому особовому складу ліцею, а списки вивішуються на дошку оголошень.
46. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку, до складання вступних випробувань не допускаються.
 порушення режиму дня під час знаходження в ліцеї та здачі іспитів;
 паління;
 вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин;
 фізичне та моральне знущання над вступниками до ліцею;
 користування мобільними телефонами під час іспитів;
 невиконання розпоряджень та наказів відповідальних осіб ліцею.
47. Відправлення вступників з ліцею з будь-яких причин проводиться на підставі наказу начальника ліцею після його оголошення особовому складу підрозділу вступників.
 Вступники, які не прийняті на навчання за результатами конкурсних випробувань, відправляються до місця постійного проживання. Кожному з них видається відповідна довідка про результати складання вступних випробувань, яка підписується секретарем приймальної комісії і засвідчується гербовою печаткою ліцею.
49. Вступники із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, відправляються з ліцею в супроводі представника навчального закладу, з якого він прибув, або призначеного державою піклувальника.
50. За бажанням вступників, які успішно здали вступні випробування але не пройшли по конкурсу, та за письмовою згодою їх батьків (або осіб що їх замінюють) вони зараховуються до резервного списку.
51. Згідно вимог Департаменту військової освіти Міністерства оборони України для дітей пільгових категорій з Полтавської області, які вступали до Київського військового ліцею ім. І.Богуна і не пройшли по конкурсу, резервується до 10 серпня 5 місць. В разі невикористання Міністерством оборони броні до особового складу Кременчуцького військового ліцею зараховуються вступники з резервного списку за результатами набраних балів під час вступних іспитів.
52. За умови відрахування ліцеїстів І курсу протягом І навчального семестру на їх місця рішенням педагогічної ради ліцею зараховуються кандидати з резервного списку. 
Просмотров: 3468 | Добавил: kremmmk | Рейтинг: 4.7/3 |
Всего комментариев: 0
Форма входа

Календарь новостей
«  Березень 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Поиск

Друзья сайта


Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляється системою uCoz